De speltherapeut

Lees de site in een andere taal via Google Translate.

"Spelend op verhaal komen"

Speltherapie op de Taalschool:

Kinderen op de Taalschool hebben allemaal meegemaakt dat ze naar een ander land zijn verhuisd, soms was er oorlog of geweld in hun eigen land.

Dit zijn grote gebeurtenissen voor kinderen. Kinderen moeten wennen aan een andere taal, land en mensen en kunnen hun familie, vrienden, school, land en hun eigen gewoontes missen.

 Ouders en/of leerkrachten merken dat kinderen:

 • Zich moeilijk kunnen concentreren;
 • Snel prikkelbaar zijn;
 • Snel ruzie maken;
 • Teruggetrokken of juist drukker zijn dan normaal;
 • Slecht slapen;
 • Buikpijn of andere lichamelijke klachten hebben;
 • Bedplassen;
 • Snel en veel huilen;
 • Angstig dromen;
 • Faalangstig zijn;
 • Moeite hebben met afscheid nemen;
 • Niet alleen kunnen zijn.

 Als een kind langere tijd dit gedrag laat zien, kan het minder goed gaan met zijn sociaal emotionele ontwikkeling en zijn leerprestaties.

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor kinderen is spelen de manier  om gevoelens te uiten, gevoelens te verwerken en de wereld te ontdekken.

Waarom spel als observatie:

Spel is de taal van het kind. Wat het kind nog niet goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Voor kinderen is spelen de manier om te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. In een spelobservatie van 5 spelsessies kan een kind op deze manier spelend op verhaal komen. Vanuit het perspectief van het kind krijgen we meer zicht op de wijze waarop het kind zichzelf, de ander en de wereld om zich heen beleeft en wat hij nodig heeft.

Hoe verloopt de spelobservatie?

De spelobservatie vindt plaats in de spelkamer op school. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk de ruimte heeft om met allerlei materiaal te spelen. Op deze wijze kan hij uiting geven aan zijn belevingswereld.

De speltherapeut is erin gespecialiseerd kinderen met behulp van spel te observeren en te behandelen. Ze bouwt spelenderwijs een vertrouwensrelatie met het kind op. Dat vraagt soms enige tijd. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en te observeren leert zij de speeltaal van het kind te begrijpen. Een spelobservatie duurt 45 minuten.

Wat doet de speltherapeut?

De speltherapeut stelt zich op de hoogte van de beschikbare informatie en maakt kennis met u en uw kind. Na het kennismakingsgesprek en vijf spelsessies met uw kind maakt de speltherapeut een spelobservatieverslag. In dit verslag staat  een duidelijke omschrijving of er bij uw kind speltherapie nodig is en aan welke doelstellingen er gewerkt kan gaan worden.

Wanneer speltherapie niet nodig is, zullen vanuit deze spelobservaties adviezen gegeven worden zodat u en de leerkracht uw kind nog beter kunnen begeleiden. Dit observatieverslag wordt door de speltherapeut met u besproken.

Omdat een goede samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s) een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind, is regelmatig contact met u en de leerkracht belangrijk.

Esther Pross is de speltherapeut van Taalschool Utrecht. 
Zij is werkzaam op de maandag, dinsdag en woensdag.
juf Esther P 800

Bellen:                        030-2944664
Mailen:                       esther.pross@taalschoolutrecht.nl  

 

Bezoekadres: 

Taalschool Utrecht                                                                              
Ondiep 63                                                                                                                            
3552 EB Utrecht

 
Klik op onderstaande plattegrond om naar Google Maps te gaan.

ondiep